Privacybeleid

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Delupe A/S, Vimmelskaftet 47, 2, 1161 Kopenhagen K, Denemarken. De vennootschap heeft als CVR-nummer: DK34693129

Wij exploiteren een reeks websites waarvan een aantal u de mogelijkheid biedt u te laten registreren of ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Mogelijk dient u zich te registreren om toegang tot bepaalde functies of promotieacties te krijgen. Dit privacybeleid legt uit op welke wijze deze gegevens worden gebruikt en hoe u contact met ons op kunt nemen wanneer u vragen hebt.

 

1. Wat voor soort gegevens verzamelen wij?

Als u ervoor kiest u op onze website te laten registreren, dan kunnen wij om gegevens verzoeken zoals bijvoorbeeld naam, e-mailadres, postcode, leeftijd, geslacht, telefoonnummer en productinformatie. Op onze websites kunnen ook vrijwillig enquêtes voorkomen, waarin wij u vragen uw mening over verschillende producten en diensten te geven. Als u inhoud van onze websites downloadt, controleren wij automatisch uw hardware. Als u forumfuncties gebruikt, kunnen wij de inhoud ervan bewaren. Dit geldt ook voor de communicatie die u verstuurt of ontvangt. Wij behouden ons het recht voor al uw communicatie te monitoren. Als u onze websites bezoekt, kunnen we ook een gedetailleerde beschrijving van uw activiteiten en persoonlijke voorkeuren verzamelen (zie onderstaande informatie over ‘Cookies).

U dient altijd toestemming te vragen voordat u ons persoonlijke gegevens over anderen verstrekt (bijvoorbeeld als u promotieacties naar een vriend stuurt). U dient ervoor te zorgen dat de gegevens die u ons verstrekt, juist en actueel zijn. Tevens dient u ons in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

 

2. Wat doen wij met de verzamelde gegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 

3. Wie heeft ook toegang tot uw gegevens?

Aan ons gelieerde bedrijven, lokale leveranciers en andere organisaties die voor ons werken, kunnen toegang tot uw gegevens hebben. De reden hiervan is dat zij deze informatie voor ons kunnen beheren, alsmede om van u de informatie en diensten te voorzien, waar u om verzocht hebt. Sommige van deze bedrijven kunnen uw gegevens behandelen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals bijvoorbeeld de VS en Japan. Wetgeving inzake gegevensbescherming in deze landen biedt mogelijk niet dezelfde bescherming als in de EER. Als u niet wilt dat wij uw informatie op deze manier overdragen, dient u zich niet op onze websites te begeven.

In buitengewone omstandigheden kunnen wij genoodzaakt zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken of over te dragen. Er zijn situaties denkbaar waarin de wet ons dit opdraagt, of waarin we genoodzaakt zijn ons zelf of anderen te beschermen of te verdedigen tegen wettelijke ongeoorloofde of schadelijke activiteiten. Als onze onderneming wordt verkocht of gereorganiseerd, kunnen uw gegevens worden overgedragen als onderdeel van de onderneming.

 

4. Cookies

Sommige van onze websites bevatten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website naar uw computer verzendt om uw online-activiteiten te registreren. Cookies kunnen op onze websites worden gebruikt om u te helpen uw bezoek op de sites persoonlijker te maken, de wijze waarop u bepaalde aspecten van uw sites gebruikt te verbeteren, almede uw online-activiteiten te registreren. U kunt cookies deactiveren door uw browserinstellingen te veranderen, maar als u dit doet zullen sommige van de functies van de site mogelijk niet correct functioneren.

 

5. Veiligheid

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit omvat mede het installeren van processen en procedures om onbevoegde toegang tot of bekendmaking van uw gegevens te minimaliseren. Wij geven echter geen garantie dat we alle risico’s met betrekking tot misbruik van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden kunnen voorkomen. U dient uw wachtwoorden en accountdetails op een veilige plek te bewaren, en u dient deze gegevens niet aan anderen te verstrekken.

U dient onmiddellijk contact met ons op te nemen als u ontdekt dat er eventueel onbevoegd gebruik van uw wachtwoord wordt gemaakt of wanneer er andere inbreuken op de veiligheid worden gemaakt. Bulletinboards, chatrooms en andere openbare fora op onze websites zijn openbaar toegankelijk. U dient het verstrekken van gegevens die u of anderen kunnen identificeren, te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor bescherming van of veiligheid met betrekking tot gegevens die op deze plaatsen worden verstrekt.

 

6. Hoe meldt u zich af?

Als u niet langer marketingmateriaal van ons wilt ontvangen, dient u de link van de marketing e-mail te volgen of naar de plaats op de website te gaan waar u zich hebt geregistreerd, en uw communicatieoptie te wijzigen.

 

7. Contact met ons opnemen

Volgens de wet hebt u het recht te weten welke persoonlijke gegevens een organisatie over u bezit, en de wijze waarop de gegevens worden behandeld. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contact-site of een brief te sturen naar Delupe A/S, Vimmelskaftet 47, 2, 1161 Kopenhagen K, Denemarken.

Wij attenderen u erop dat wij u om een identiteitsbewijs kunnen verzoeken en een geringe vergoeding van de administratiekosten kunnen vragen.