Voorwaarden

Algemeen

Delupe is: een service die wordt verleend en in eigendom is van het Deense bedrijf Delupe A/S, Vimmelskaftet 47, 1, 1161 Kopenhagen K, CVR-nr.: 34693129. Onderstaande consumentenvoorwaarden (”voorwaarden”) zijn van toepassing bij het gebruik van de dienst Delupe en andere websites en platforms waarop Delupe wordt aangeboden.

 

Disclaimer

De informatie op deze website is niet per definitie correct, actueel of volledig. Daarnaast kan deze website technische onjuistheden of onjuiste prijzen bevatten. Delupe is niet aansprakelijk (en sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijk uit) voor het updaten van de website, dat ervoor zorgt dat de informatie altijd actueel, correct en volledig is. U dient er daarom voor te zorgen dat u bevestigd krijgt dat de informatie op de sites waarnaar we verwijzen, correct en volledig is alvorens u een beslissing neemt ten aanzien van de op de website beschreven diensten, producten en andere zaken.

Delupe is niet aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, met inbegrip van verliezen, gederfde winst, verloren gegevens of enige andere directe of indirecte schade of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze website of andere websites waarnaar wordt verwezen. Deze disclaimer is van toepassing op alle vorderingen, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad of iets soortgelijks.

 

Copyright

De inhoud van de website is in eigendom van Delupe A/S en is beschermd door de Auteurswet. Informatie, inclusief tekst, afbeeldingen en geluid, mag niet worden verveelvoudigd, gewijzigd, gekopieerd of opgeslagen in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delupe A/S. Het is wettelijk ongeoorloofd de inhoud van deze website te wijzigen. Bij schending van deze bepalingen zullen juridische stappen worden ondernomen.

 

Handelsmerk

Delupe is een geregistreerd handelsmerk in eigendom van Delupe A/S. Het handelsmerk mag op geen enkele wijze worden afgebeeld of gebruikt zonder voorafgaande toestemming. Andere handelsmerken die in verband met de prijs -en productvergelijking worden genoemd, behoren tot de eigenaars van de respectieve handelsmerken.

 

Auteursrechten

Als u van mening bent dat Delupe uw immateriële rechten schendt met betrekking tot gebruikersinhoud, productinformatie of advertentiecampagnes, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen. Delupe heeft niet de bedoeling inbreuk te plegen op andermans rechten en beschermde handelsmerken, en zal een dergelijk incident daarom altijd correct afhandelen.